Disclaimer - gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bedandbreakfastcoupure.be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Bed and Breakfast Coupure, Coupure 22, 8000 Brugge. Door gebruik te maken van deze website verbind je jou ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bed and Breakfast Coupure de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken) of te gebruiken in welke vorm dan ook.

Als Bed and Breakfast Coupure jou de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaar je Bed and Breakfast Coupure tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Bed and Breakfast Coupure controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Bed and Breakfast Coupure kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Bed and Breakfast Coupure.

 

BEOORDELEN VAN LOGIES EN VERSTREKKEN VAN TIPS AAN ANDERE BEZOEKERS

Doorheen deze website heb je de mogelijkheid om aan logies een waarderingscijfer te geven en er een review over te geven. In alle omstandigheden is het de bedoeling om hierbij constructief te communiceren met de andere bezoekers van de website en geen provocerend of beledigend taalgebruik te hanteren of onjuiste informatie te verstrekken. Wordt dit toch gedaan, dan eigent Bed and Breakfast Coupure zich het recht toe om de betreffende informatie van de website te verwijderen. Hierover is geen enkele discussie mogelijk.

Bovendien ziet Bed and Breakfast Coupure er nauwgezet op toe dat alle reviews van de bezoekers geschreven zijn uit eigen ervaring en geen foutieve informatie bevatten.

De bestanden die je verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Je mag de op deze website vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden zoals spamming, stalking en laster.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN BED AND BREAKFAST COUPURE

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Bed and Breakfast Coupure kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

Bed and Breakfast Coupure streeft ernaar jou zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Bed and Breakfast Coupure niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien je onjuistheden zou vaststellen, kan je steeds contact opnemen met bruges@bedandbreakfastcoupure.be.

Bed and Breakfast Coupure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Bed and Breakfast Coupure is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, tips of de door de bezoekers geplaatste reviews, vragen, antwoorden en overige teksten.

Elke beslissing tot het boeken van een arrangement of logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.

Bed and Breakfast Coupure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

Review 2024
Tripadvisor award
Digital-Award-TRA-2024
Nieuwsbrief_Evite_header_groot-logo West-Vlaanderen

Follow us on Social Media

Bed & Breakfast Coupure
Coupure 22, 8000 Brugge
bruges@bedandbreakfastcoupure.be

Tel: +32 477 33 76 79
VAT BE 0682.618.494

Need Help? Contact Me!
WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp